Valikko Sulje

Killan syyskokous pidetään 28.10.2020 Vuoreksessa

Lentovarikon kilta ry:n syyskokous 2020 pidetään 28.10.2020 alkaen klo 17.00 Ruokala Kievarikossa Vuoreksessa.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäväksi määräämien asioiden lisäksi myös Covid-19 pandemian vuoksi peruuntuneen kevätkokouksen asiat sekä joitain myöhemmin kutsussa mainittavia killan hallituksen keskusteltavaksi tuomia asioita.

Syyskokoukseen järjestetään, yhdistyksen hallituksen päätöksellä, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä ja asiamiehelle annettavalla valtakirjalla. Tämä menettely ei ole Killan sääntöjen mukainen, mutta vallitsevissa oloissa hallitus toivoo menettelylle yleistä hyväksyntää. Tälle menettelylle on nyt myös säädöspohja: Valtioneuvosto on antanut Eduskunnalle aikaisemman poikkeusmenettelyn (HE 45/2020) jatkoesityksen (HE 117/2020), jonka Eduskunta on 15.9.2020 hyväksynyt ja jonka perusteella kokousjärjestelyissä voidaan hallituksen päätöksellä yhdistyksen sääntöjen estämättä toteuttaa kokous etäyhteyksin ja valtuuttaa asiamies edustamaan (tietyin rajoituksin) äänioikeutettua kokouksessa.

Killan hallitus seuraa aktiivisesti Korona-tilannetta ja sen mahdollisia vaikutuksia syyskokouksen pitämiseen. Kutsu kokoukseen lähetetään tästä syystä sääntöjen sallimissa puitteissa mahdollisimman myöhään.