Valikko Sulje

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Lentovarikon Kilta ry
Hallitus, 25.10.2019

1. Sääntöjen määräämä toiminta

Killan kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa Tampereella.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan lähes kuukausittain.

2. Julkaisutoiminta

Suomen Ilmailuhistorian muistomerkki kirjan toinen painos on valmis. Kirjaa valmistetaan 1000 kappaleen painoserä. Kirjaa myydään ja markkinoidaan ensisijaisesti killan jäsenille ja Ilmavoimien Kiltaliiton muille jäsenkilloille sekä ilmasiltojen jäsenille.  

Aarno Saramäen Siikakankaan lentokentästä kirjoittama historia-aineisto on valmis. Killan hallitus on tehnyt päätöksen, että aineistoa ei ainakaan toistaiseksi paineta kirjaksi, sillä kirjan markkinointi ja myyminen rajoittuu pienelle kohderyhmällä. Tämän johdosta kirjan myymiseen sisältyy suuri taloudellinen riski. 

Killan hallitus on perustanut toimituskunnan, jonka tarkoituksena on tuottaa kirja entisen Lentovarikon sisäisen julkaisun ILMAVAn artikkeleista. Toimituskunnan työ on aloitettu ja tehtäviä on sisäisesti jaettu. Tavoitteena on, että julkaisu olisi valmis vuonna 2023, jolloin tulee 90-vuotta kuluneeksi siitä kun Ilmavoimien Varikko on perustettu itsenäiseksi joukko-osastoksi. 

3. Tilaisuudet

Kilta osallistuu yhtenä toimijana Hallin lentokentän 80-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin. Muita tapahtumaan osallistuvia tahoja ovat Ilmavoimien Esikunta, PVLOGL Ilmajärjestelmäosasto, Jämsän kaupunki, Finavia Hallin lentoasema sekä Karhumäki Oy. Hallin lentokentän lentotoiminnan avaamisesta tulee heinäkuun alussa 2020 kuluneeksi 80 vuotta. Suunnitteilla on muistolaatta- ja juhlatilaisuus. Tilaisuuden yksityiskohtaisempi ohjelma on vielä avoinna.

Lakkautetun Sääksjärven asevarikon lataustoiminnan aloittamisesta Tampereen Vuoreksessa tulee heinäkuun lopulla 2020 kuluneeksi 80-vuotta. Tämän kunniaksi Vuoreksen laatutalon seinään on suunnitteilla muistotaulu- ja laatta. Hanketta johtaa evl evp Seppo Korkeila ja Kilta tukee hanketta sekä juhlapäivän järjestelyjä. Varsinainen juhlapäivä on 31.7.2020 ja tilaisuuteen kutsutaan noin 100 henkilöä, entisiä Asevarikon työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. PVLOGL:n nykyinen johtaja kenrm Timo Kakkola on lupautunut juhlapuhujaksi ja Laitos vastaa kutsuvieraskahvituksen kustannuksista. 

Ilmavoimien Materiaalilaitoksen ja Killan perinnepäivää vietetään kevätkokouksen yhteydessä. Vuonna 2020 ei järjestetä erillistä juhla- ja cocktailtilaisuutta. Killan hallitus on tehnyt kirjallisen esityksen juhla- ja cocktailtilaisuuden järjestämisestä joka toinen vuosi. Ilmajärjestelmäosaston johto on hyväksynyt esityksen juhla- ja cocktailtilaisuus järjestetään jatkossa vuosina 2021, 2023 jne..

Jatketaan v. 2015 aloitettua Lentotekniikkaseminaarien sarjaa. Vuonna 2020 Lentotekniikkaseminaari VI toteutetaan kaksipäiväisenä. Ajankohta on loka-marraskuussa. Pitopaikkakunta on vielä harkinnassa.

Pikkujoulua vietetään marras-joulukuussa vapaamuotoisen yhdessäolon ja ruokailun merkeissä.

4. Matkat

Matkatoimikunta jatkaa kotimaan matkojen valmistelua ja suunnitelmissa on kolme kotimaan ja yksi ulkomaanmatkaa.

Päällystökerhon kanssa yhteistyössä toteutetaan Näsijärven risteily ja käynti Tuulikalliolla. Alustavasti ajankohdaksi on suunniteltu touko-kesäkuuta. Tämä matka toimisi samalla kesäkauden avauksena. Päällystökerho on esittänyt, että tästä tehtäisiin pysyvä yhteistyömuoto ja risteily toteutettaisiin aina vuosittain kesäkauden avausristeilynä.

Toinen kotimaan matka on elokuun alussa perinteinen Hamina-tattoo sotilasmusiikkitapahtuma. Matka järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan Killan jäsenistön kanssa. Matkaa varten on jo ennakkoon hankittu 50 pääsylippua. Matkan markkinointi aloitetaan heti vuoden 2020 alussa ja paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisäksi suunnitelmissa on perhematka kotimaahan, erityisenä kohderyhmänä lapset. Matkakohteena on Sisulinnan seikkailupuisto Hiidenlinna Somerolla. Alueella on seitsemän seikkailurataa aina perheen pienimmistä aikuisiin.. 

Ulkomaan matkakohteena on Pohjois-Saksa. Matka toteutettaisiin laiva- ja bussimatkana. Alustava ajankohta matkalle on toukokuu 2020. Matkan toteutumisen ehtona on, että vähintään 30 henkilöä osallistuu matkalle. Juhani Ronumäki ja Pekka Karhumäki ovat lupautuneet valmistelemaan ja johtamaan matkan.

Toinen ulkomaan matka voi olla Kannaksen Karjalan kierros. Matkan suunnittelu aloitetaan. Sen toteutus on vielä ehdollista, sillä toimintasuunnitelmaa laadittaessa matkan kustannusarvio ja toteutusajankohta on vielä avoinna.

Jäsenille tiedotetaan suunnitelluista matkoista useita kuukausia aiemmin kiltakirjeissä ja Killan nettisivuilla.

5. Tiedottaminen

Painopistettä pyritään siirtämään sähköiseen tiedonvälittämiseen, millä pidetään postikulut kurissa. Jäsenkirjeitä lähetetään kokouskutsujen yhteydessä ja muulloin tarvittaessa.

Jatketaan tiedottamista Killan internet-sivuilla, osoite: www.lentovarikonkilta.fi. Ilmavoimien Kiltaliiton julkaisemaa Pilven Veikko -lehteä käytetään myös tiedotuskanavana.

Kilta pitää jatkossakin nettisivut käytössä ja hyvin päivitettyinä. Killan nettisivut on saanut uuden visuaalisen ilmeen ja ne toimivat moitteettomasti myös mobiililaitteissa. Trad Erno Määttä on lupautunut ylläpitämään nettisivut.

6. Killan strategia

Perinnejoukko-osaston, Ilmavoimien Materiaalilaitoksen lakkautuksen myötä muuttunut tilanne on erityisenä huomionkohteena. Jatketaan kuluvana vuotena aloitettua Killan toiminnan esittelyä eri kohderyhmille. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti PVLOGL:n johdon järjestämiin Kilta-infotilaisuuksiin, joissa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muiden PVLOGL:n alaisten kiltojen kanssa.

Jatketaan Päällystökerho ry:n kanssa yhteistyötä ja kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja. 

Lentovarikon Kilta ry. jatkaa vireää toimintaansa itsenäisenä Ilmavoimien kiltaliittoon kuuluvana yhdistyksenä, mutta mitään tarjottua uutta yhteistyömuotoa ei haluta ennakkoon poissulkea. 

7. Varainhankinta

Jäsenmaksu vuodelle 2020 esitetään 15 eur/jäsen. Tämä esitys tarkoittaa sitä, että vuosi 2020 on selkeästi alijäämäinen. Muiden Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkiltojen jäsenmaksut vaihtelevat 20–35 eur/jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että Lentovarikon Killalla on jäsenkilloista edelleen edullisin jäsenmaksu.

Killan julkaisujen ja tuotteiden myyntiä jatketaan. Uutena varainhankintana on vuonna 2019 hankitut Killan logolla olevat sateenvarjot ja uusitut joulukortit. Lisäksi etsitään uusia sopivia myyntituotteita.

8. Muistomerkit

Jatketaan kunniakäyntejä muistomerkeillä tasavuosikymmeninä tapahtumasta.

9. Perinnetyö

Insmaj Esko Päivinen on suunnitellut Killalle omaa lippua. Lippuehdotus esitellään vielä kertaalleen syyskokouksessa 23.10.2019. Mikäli syyskokous hyväksyy esityksen niin Killan lippua lähdetään valmistamaan sillä ajatuksella, että se on naulattavaksi ja vihittäväksi viralliseksi lipuksi huhtikuussa 2021, jolloin Kilta täyttää 30-vuotta.

Valokuvien ja kiltamateriaalin keräämistä ja arkistointia jatketaan. Vuoreksessa olevaa perinnehuonetta ylläpidetään. Trad Erno Määttä on taltioinut kaikki Killan vanhoilla nettisivuilla olleen aineiston. 

Kunnostetun ja korjatun Viima1-koneen ylläpitoa jatketaan. Lentokoneen ja lasivitriinin vuosihuollot hoidetaan kahdesti vuodessa syklillä huhtikuu ja lokakuu.

Suomen ensimmäisen lento-onnettomuuden muistomerkin siirtoa Ranta-Tampellan alueelta edelleen valmistellaan yhteistyössä Tampereen kaupungin edustajien kanssa. Asiasta on pidetty viimeisin neuvonpito 4.9.2019 ja tässä yhteydessä on varmistettu olemassa oleva kaavasuunnitelma. Seuraava yhteistyöpalaveri on sovittu pidettäväksi alkukeväästä 2020. Tampereen kaupunki on kaavoittanut muistomerkille sijoituspaikan Näsijärven rannalta uuden asuinalueen välittömästä läheisyydestä. Muistomerkin siirto uudelle sijoituspaikalle tapahtuu joko vuonna 2020 tai viimeistään 2021. Tarkempi ajankohta varmistuu maanrakennustyön edistyessä.

10. Muu toiminta

Etsitään Killalle toimintatilaa. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Härmälän lentokentän vanhaa asemarakennusta. Tämän tilan käyttömahdollisuutta tarkastellaan yhteistyössä muiden Tampereen alueen kiltojen kanssa (ml Tampereen Ilmasilta). Lähtökohtana on, että mahdollisen toimitilan vastikekustannukset ovat kohtuulliset.

Killan internet-sivujen yhteyshenkilönä toimii Harri Terrinen ja sivujen ylläpidosta vastaa tradenomi Erno Määttä.

Killan tapahtumien ja tekemisten yhteenveto

Päivitetty 19.4.2020 (hallituksen pj, Esa Mäkinen)

TapahtumaAika
Kevätkokous – perutaan, asiat käsitellään syyskokouksessa28.5.2020
Syyskokous28.10.2020
Hallin lentokentän 80-vuotisjuhla, Halli, siirretty myöhemmäksi8.10.2020
Sääksjärven vko-os muistolaattajuhla – siirretään v 2021 heinäkuu 2021
Lentotekniikkaseminaari, Ellivuori -siirtyy vuoteen 20216.-7.11.2020
Pikkujoulu, yt PVLOGLE-kilta4.12.2020
Näsijärven risteily, yt Päällystökerho – peruttu3.6.2020
Hamina-tattoo, yt PVLOGLE-kilta – siirretty järjestäjän toimesta vuodelle 20218.8.2020
Perhematka Heurekaan – peruttu1.8.2020
Pohjois-Saksa – PERUTTU21.-25.4.2020
Kannaksen kierros -siirtyy vuoteen 2021avoin, syksy
Viima-koneen vuosihuolto syksy