Valikko Sulje

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1.    Yleistä

Vuoden 2020 toimintaan, niin kuin muun yhteiskunnan ja koko maailman elämään, on merkittävästi vaikuttanut Korona-pandemia. Sen johdosta Killan toiminta, niin matkojen kuin muidenkin tilaisuuksien osalta, on ollut lähes pysähdyksissä. Syyskaudelle on vielä toiveissa joidenkin toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien järjestäminen. Vaikutukset  heijastuvat myös tämän suunnitelman mukaiseen toimintaan; edelliseltä kaudelta siirtyy suunniteltuja tapahtumia pidettäväksi vuonna 2021. Toiminnassa on edelleen varauduttava terveysturvallisuuden huomioon ottamiseen sekä tarvittaessa rajoittamaan, siirtämään tai peruuttamaan suunniteltua toimintaa.

Toimintavuotta 2021 tulee värittämään Killan 30 vuotisjuhlallisuudet. 

Killan toimintastrategiaa uudistetaan, vanhaa kunnioittaen, mutta samalla toimintaympäristön muutosten ja muun kehityksen edellyttämällä tavalla. Alkavan toimintavuoden painopisteet säilytetään pääosin ennallaan: perinteiden vaaliminen yhteistyössä perinteistä vastaavan linjaorganisaation kanssa sekä jäsenkunnan yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen, niin matkailun kuin muiden tilaisuuksien kautta. Yhteistoimintaa linjaorganisaation, toimialan yritysten sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa kehitetään.

Aktiivisesta toimitilan etsimisestä luovutaan, mutta varteenotettavia mahdollisuuksia seurataan, ottaen huomioon Killan taloudelliset voimavarat ja tarpeet. 

Nyt käsillä olevan toimintasuunnitelman sisältöä on ryhmitelty (aikaisempiin verrattuna) uudelleen. Tällä pyritään selkeyttämään toiminnan eri osa-alueita sekä hallituksen sisäisiä vastuita. Suunnitelman tarkkuustaso on myös aikaisempaa karkeampi. Pääsyynä siihen on Korona-pandemian ylläpitämä epävarmuus tulevan toimintavuoden mahdollisuuksista.

2.    Hallinto

Killan kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa Tampereella.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. Hallituksen kokouksissa käytetään tarvittaessa etäyhteys- ja sähköpostimenettelyjä. Hallitus vahvistaa edelleen sisäistä vastuujakoaan ja pyrkii saamaan aktiivitoimintaan mukaan lisää hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

Killan tiedotus- ja suhdetoimintaohje sekä palkitsemisohje päivitetään. Niitä koskevat päätökset tuodaan vuosikokouksiin siltä osin kuin säännöt sitä edellyttävät. Muilta osin asioista tiedotetaan sekä vuosikokouksissa että verkkosivuilla. Toimintaympäristön muutoksista johtuen Killan sääntöjen uudistamista harkitaan. Hallitus tuo harkintansa mukaan kevätkokouksessa 2021 päätettäväksi uuden sääntöluonnoksen. 

Vuoden 2020 aikana aloitettu Killan hallussa ja omistuksessa olevan arkiston ja muun materiaalin luettelointi ja järjestäminen saatetaan loppuun. Tarvittaessa käydään yhteistyökeskustelut aineiston oikeudenomistajien kanssa.

3.    Jäsenyys

Killan jäsenmäärä on vuoden 2020 aikana ollut noin 410 ja se laskee ennen vuoden 2021 alkua noin 400 jäseneen. Tämä on pääosin seurausta Killasta eroamisista ja jäsenmaksun maksamatta jättäneiden jäsenten erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä.

Jäsenpitoa vahvistetaan tiedottamista kehittämällä ja jäsenistön toiminnan toiveiden kartoituksin. Uusien jäsenien hankintaa ylläpidetään vierailujen, esittelytilaisuuksien ja messuille osallistumisen kautta. Vuoropuhelu jäsenten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Hallitus pyrkii tiedottamisen kehittämisellä lisäämään tietoa Killan toiminnasta. Jäsenistöä rohkaistaan antamaan palautetta toiminnan kehittämiseen sekä osallistumaan jäsenhankintaan.

4.    Matkat, tilaisuudet ja koulutus

Matkatoimikunta jatkaa, mahdollisuuksien mukaan, terveysturvallisuus (Covid-19) huomioon ottaen, matkojen valmistelua. Suunnitelmissa on järjestää kahdesta kolmeen kotimaan matkaa ja yhdestä kahteen ulkomaanmatkaa. Osa matkoista on joko järjestäjien tai Killan omalla päätöksellä siirtynyt vuodelta 2020. 

Päällystökerhon kanssa yhteistyössä toteutetaan Näsijärven risteily ja käynti Tuulikalliolla kesäkauden avauksena touko-kesäkuun aikana. 

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan Killan kanssa yhteistyössä järjestetään bussimatka Hamina-Tattoo -sotilasmusiikkitapahtumaan

Perhematka kotimaahan, erityisenä kohderyhmänä lapset tehdään syyskesällä pääkohteena Heureka-tiedekeskus. 

Vuodelle 2020 valmisteltu matka Berliiniin Saksaan otetaan uudelleen tarkasteluun. Kiltaveljet Juhani Ronumäki ja Pekka Karhumäki päivittävät yhteistyössä Killan hallituksen kanssa matkasuunnitelman keväälle 2021.

Mahdollista toista ulkomaan matkaa suunnitellaan lähialueelle bussimatkana.

Perinteistä erinomaisen suosion saavuttanutta Lentotekniikkaseminaarien sarjaa jatketaan. Lähtökohtana pidetään perutun vuoden 2020 tilaisuuden suunnitelmia.

Pikkujoulua vietetään marras-joulukuussa vapaamuotoisen yhdessäolon ja ruokailun merkeissä. Pikkujoulujuhla toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan killan kanssa.

Killan 30-vuotisjuhla järjestetään perinnepäivän tilaisuutena. Tästä tarkemmin kohdassa perinneasiat.  

Jäsenille tiedotetaan suunnitelluista tapahtumista kiltakirjeissä ja Killan verkkosivuilla.       

5.    Tiedotus- ja suhdetoiminta

Perinnejoukko-osaston, Ilmavoimien Materiaalilaitoksen, lakkautuksen myötä muuttunut tilanne on erityisen huomion kohteena. Jatketaan Killan toiminnan esittelyä eri kohderyhmille. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti PVLOGL:n kanssa järjestettäviin Kilta-infotilaisuuksiin, joissa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muiden lähipiirin kiltojen kanssa. 

Yhteistyötä Tampereen Ilmasillan kanssa kehitetään.

Jatketaan Päällystökerho ry:n ja muiden läheisten järjestöjen kanssa yhteistyötä ja kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja. Lentovarikon Kilta ry. jatkaa itsenäisenä Ilmavoimien kiltaliittoon ja Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluvana yhdistyksenä, mutta mahdollisesti tarjottavia uusia yhteistyömuotoa harkitaan.

Killan internet-sivuja päivitetään ja toiminnallisuutta kehitetään siten, että niistä muodostetaan tärkein tiedotuskanava. Verkkosivut pidetään jatkuvasti ajan tasalla (enintään n. 3 pv viiveellä). Sivuston ylläpitoryhmää vahvennetaan. Sosiaalisen median käyttöä tarkastellaan virallista tiedottamista tukevana kanavana.

Painopistettä pyritään siirtämään sähköiseen tiedonvälittämiseen, millä pidetään postikulut kurissa. Jäsenkirjeitä lähetetään toistaiseksi vain yhdistyksen kokouskutsujen yhteydessä kahdesti vuodessa. Ilmavoimien Kiltaliiton julkaisemaa Pilven Veikko -lehteä käytetään tiedotuskanavana.

6.    Talous ja varainhankinta

Jäsenmaksu vuodelle 2021 esitetään säilytettävän 15 eur/jäsen. Tämä esitys tarkoittaa sitä, että myös toimintavuosi 2021 saattaa jäädä käytännössä hieman alijäämäiseksi. 

Killan julkaisujen ja tuotteiden myyntiä jatketaan. Uutena varainhankintamuotona on vuonna 2019 hankitut Killan logolla olevat sateenvarjot ja uusitut joulukortit. Lisäksi etsitään uusia sopivia myyntituotteita.

Kilta ottaa vastaan lahjoituksia sekä yhteisötukea järjestämiensä tilaisuuksien järjestämiseen.

7.    Julkaisutoiminta

Vuonna 2019 valmistui Suomen Ilmailuhistorian muistomerkki kirjan toinen täydennetty painos. Kirjaa myydään ja markkinoidaan ensisijaisesti killan jäsenille ja Ilmavoimien Kiltaliiton muille jäsenkilloille sekä ilmasiltojen jäsenille.  Aikaisemmin valmistuneiden sekä eri yhteistyötahojen julkaisujen myyntiä jatketaan hallituksen harkinnan mukaan.

Killan hallitus on perustanut toimituskunnan, jonka tarkoituksena on tuottaa kirja entisen Lentovarikon sisäisen julkaisun ILMAVAn artikkeleista. Toimituskunnan työ on aloitettu ja tehtäviä on sisäisesti jaettu. Tavoitteena on, että julkaisu olisi valmis vuonna 2023, jolloin tulee 90-vuotta kuluneeksi siitä kun Ilmavoimien Varikko on perustettu itsenäiseksi joukko-osastoksi.  Työn viivästyminen koronapandemian johdosta pyritään kuromaan kiinni.

8.    Perinneasiat

Valokuvien ja perinnemateriaalin keräämistä ja arkistointia jatketaan. Vuoreksessa olevaa perinnehuone pidetään esittelykunnossa.

Kunnostetun ja korjatun Viima-1 -lentokoneen ylläpitoa jatketaan. Lentokoneen ja sitä suojaavan lasivitriinin vuosihuollot tehdään kahdesti vuodessa.

Lakkautetun Sääksjärven asevarikon lataustoiminnan aloittamisesta Tampereen Vuoreksessa tuli heinäkuun lopulla 2020 kuluneeksi 80-vuotta. Tämän kunniaksi Vuoreksen laatutalon seinään kiinnitettäväksi on valmistettu muistotaulu- ja laatta. Suunniteltua juhlatilaisuutta ei v 2020 voitu järjestää. Tilaisuus siirtyy pidettäväksi v 2021 pääosin v 2020 suunnitelluin järjestelyin.

Ilmavoimien Materiaalilaitoksen ja Killan perinnepäivää vietetään yhteistoiminnassa Järjestelmäkeskuksen Ilmajärjestelmäosaston kanssa. Samalla juhlistetaan Killan 30 vuotista taivalta. Sen yhteydessä järjestetään juhlallinen, insmaj Esko Päivisen suunnitteleman ja syyskokouksessa 2019 hyväksytyn, Killan lipun naulaus- ja vihkimistilaisuus arvovaltaisille kutsuvieraille. Killan 30-vuotishistoriikki julkaistaan sähköisenä julkaisuna Killan verkkosivuilla.

Kunniakäyntejä Pirkanmaan alueella sijaitsevilla muistomerkeillä jatketaan yhteistyössä Järjestelmäkeskuksen Ilmajärjestelmäosaston ja Logistiikkarykmentti 3:n Ilmavoimien Varikon. kanssa tapahtumien tasavuosikymmeninä. Selvitetään Killan ja sen sääntöjen mukaisen perinnejoukko-osaston, itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa, pystyttämien muistomerkkien (ja vastaavien) ylläpitovastuut ja varmistetaan yhteistyössä vastuutahojen kanssa kohteiden säilyminen niiden arvoa ja merkitystä kunnioittavassa kunnossa.