Valikko Sulje

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Lentovarikon Kilta ry
Hallitus
19.9.2018

1. Sääntöjen määräämä toiminta

Killan kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa Tampereella.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan lähes kuukausittain.

2. Julkaisutoiminta

Suomen Ilmailuhistorian muistomerkki kirjasta tehdään toinen painos. Kirjan ensimmäinen painos on loppuunmyyty. Asko Nieminen ja Aarno Saramäki ovat sitoutuneet kirjan kirjoittamiseen ja päivittämiseen. Riitta Nieminen on lupautunut hoitamaan kirjan taiton ja trad Erno Määttä tarvittaessa avustaa Riittaa.

Aarno Saramäen Siikakankaan lentokentästä kirjoittama historia-aineisto on valmis. Killan hallitus on tehnyt päätöksen, että aineiston painaminen kirjaksi yhdistetään saman ajankohtaan, jolloin Suomen ilmailuhistorian muistomerkkikirjan toisen painoksen aineisto on painovalmis. Näin voidaan mahdollisesti säästää kirjojen painokustannuksissa ja molempia kirjoja voidaan markkinoida yhtä aikaa.

3. Tilaisuudet

Perinteinen koko perheen talvirieha järjestetään Vuoreksen alueella sään salliessa helmi-maaliskuussa. Talviriehan järjestämiseen liittyy myös säävarauksen lisäksi toinen ehdollisuus. Logistiikkarykmentin johto ei ole tiedusteluista huolimatta toistaiseksi antanut lopullista lupaa Vuoreksen alueen käyttöön. Mikäli Vuoreksen aluetta ei voida käyttää niin lasten talviriehatapahtumaa ei järjestetä vuonna 2019.

Lakkautetun Ilmavoimien Materiaalilaitoksen ja Killan perinnepäivää vietetään maanantaina 1.4.2019. Kilta on sitoutunut juhla- ja cocktailtilaisuuden järjestämiseen. LOGL:n Ilmajärjestelmäosasto vielä harkitsee omalta osaltaan tapahtumaan osallistumista ja siihen liittyviä kustannuksia. Killan hallitus on tehnyt kirjallisen esityksen tapahtuman järjestämisestä Ilmajärjestelmäosaston johdolle. Mikäli tapahtuma jää kokonaan Killan vastuulle niin juhlapäivää vietetään oman jäsenistön keskuudessa kahvitilaisuutena.

Talvisodan syttymisestä tulee 30.11.2019 kuluneeksi 80 vuotta. Silloisen Ilmavoimien Varikon ja Valtion Lentokonetehtaan henkilöstöllä oli merkittävä osuus ilmavoimien taistelutekniikan kehittämisessä ja lentokaluston käytettävyyden ylläpidossa sekä Tampereen alueen ilmapuolustamisessa. Kilta järjestää juhlatapahtuman perjantaina 29.11.2019 Leonardo muistomerkillä. Tilaisuuden yksityiskohtaisempi ohjelma julkaistaan kesän 2019 aikana.

Jatketaan v. 2015 aloitettua Lentotekniikkaseminaarien sarjaa. Vuonna 2019 Lentotekniikkaseminaari V toteutetaan vaihteeksi yksipäiväisenä. Ajankohta on loka-marraskuussa. Pitopaikkakunta on vielä harkinnassa.

Pikkujoulua vietetään marras-joulukuussa vapaamuotoisen yhdessäolon ja ruokailun merkeissä.

4. Matkat

Matkatoimikunta jatkaa kotimaan matkojen valmistelua ja suunnitelmissa on kaksi kotimaan matkaa.

Toinen kotimaan matkoista on Päällystökerhon kanssa yhteistyössä tehtävä Näsijärven risteily ja käynti Tuulikalliolla. Alustavasti ajankohdaksi on suunniteltu touko-kesäkuuta. Tämä matka toimisi samalla kesäkauden avauksena. Päällystökerho on esittänyt, että tästä tehtäisiin pysyvä yhteistyömuoto ja risteily toteutettaisiin aina vuosittain kesäkauden avausristeilynä.

Toinen kotimaan matka on vielä suunnitelmissa. Yhtenä ehdotuksena on ollut kiertokäynti veljesten Karhumäki toimintapaikoilla. Tampereelta lähtö ja suuntana Jyväskylän Keljo ja sieltä matka jatkuen eri kohteissa ja päättyen illalla taas takaisin Tampereelle. Pekka Karhumäki on lupautunut tämän matkan johtajaksi.

Ulkomaan matkakohteena on Viron Leigo. Alustava ajankohta matkalle on elokuun alku. Matkan toteutumisen ehtona on, että vähintään 20 henkilöä osallistuu matkalle.

Jäsenille tiedotetaan suunnitelluista matkoista useita kuukausia aiemmin kiltakirjeissä ja Killan nettisivuilla.

5. Tiedottaminen

Painopistettä pyritään siirtämään sähköiseen tiedonvälittämiseen, millä pidetään postikulut kurissa. Jäsenkirjeitä lähetetään kokouskutsujen yhteydessä ja muulloin tarvittaessa.

Jatketaan tiedottamista Killan internet-sivuilla, osoite:
www.lentovarikonkilta.fi
Ilmavoimien Kiltaliiton julkaisemaa Pilven Veikko -lehteä käytetään myös tiedotuskanavana.

Killan nykyiset nettisivut vanhentuvat ja niiden tekninen ylläpito päättyy maaliskuun lopulla 2019. Trad Erno Määtältä saadun tiedon mukaan kiltasivuilla ja myös muissa sivustoissa, PHP-OHJELMOINTIKIELI muuttuu ensi vuoden alkupuolella versiosta 5.6 -> 7.2. Vanha 5.6 versio on tullut elinkaaren loppuun ja siihen ei tehdä enää kehitys- että tietoturvapäivityksiä, se poistetaan kokonaan käytöstä uuden version tieltä. Tämä tekninen muutos aiheuttaa hetkellisen toimintakatkoksen Killan nettisivuissa.

Kilta pitää jatkossakin nettisivut käytössä huomioiden tiedossa olevan päivitystarpeen. Trad Erno Määttä on lupautunut myös jatkossa ylläpitämään nettisivut.

6. Killan strategia

Perinnejoukko-osaston, Ilmavoimien Materiaalilaitoksen lakkautuksen myötä muuttunut tilanne on erityisenä huomionkohteena. Jatketaan kuluvana vuotena aloitettua esittelyä eri kohderyhmille. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti PVLOGL:n johdon järjestämiin Kilta-infotilaisuuksiin, joissa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muiden PVLOGL:n alaisten kiltojen kanssa.

Jatketaan Päällystökerho ry:n kanssa yhteistyötä ja kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja.

Lentovarikon Kilta ry. jatkaa vireää toimintaansa itsenäisenä Ilmavoimien kiltaliittoon kuuluvana yhdistyksenä, mutta mitään tarjottua uutta yhteistyömuotoa ei haluta ennakkoon poissulkea.

7. Varainhankinta

Jäsenmaksu vuodelle 2019 esitetään 15 eur/jäsen. Muiden Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkiltojen jäsenmaksut vaihtelevat 20–35 eur/jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että Lentovarikon Killalla on jäsenkilloista edelleen edullisin jäsenmaksu.

Killan julkaisujen ja tuotteiden myyntiä jatketaan. Uutena varainhankintana on vuonna 2018 hankitut Ilmavoimien Kiltaliiton pikeepaidat. Lisäksi etsitään uusia sopivia myyntituotteita.

8. Muistomerkit

Jatketaan kunniakäyntejä muistomerkeillä tasavuosikymmeninä tapahtumasta.

9. Perinnetyö

Valokuvien ja kiltamateriaalin keräämistä ja arkistointia jatketaan. Vuoreksessa olevaa perinnehuonetta ylläpidetään. Trad Erno Määttä on luvannut taltioida kaikki tällä hetkellä Killan nettisivuilla olevan aineiston. Jatkossa harkitaan mitkä osat tästä aineistosta siirretään uusille päivitetyille nettisivuille.

Kunnostetun ja korjatun Viima-koneen ylläpitoa jatketaan. Lentokoneen ja lasivitriinin vuosihuollot hoidetaan kahdesti vuodessa syklillä huhtikuu ja lokakuu.

Killan hallitus käynnistää keväällä 2019 avoimen suunnittelukilpailun Killan lipusta. Tavoitteena on, että Killan täyttäessä vuonna 2021 30 vuotta niin juhlatilaisuudessa naulattaisiin ja vihittäisiin Killan uusi lippu käyttöönotettavaksi.

Suomen ensimmäisen lento-onnettomuuden muistomerkin siirtoa Ranta-Tampellan alueelta edelleen valmistellaan yhteistyössä Tampereen kaupungin edustajien kanssa. Seuraava yhteistyöpalaveri on sovittu pidettäväksi alkukeväästä 2019. Tampereen kaupunki on alustavasti kaavoittanut muistomerkille sijoituspaikan Näsijärven rannalta uuden asuinalueen välittömästä läheisyydestä.

10. Muu toiminta

Etsitään Killalle toimintatilaa. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Härmälän lentokentän vanhaa asemarakennusta. Tämän tilan käyttömahdollisuutta tarkastellaan yhteistyössä muiden Tampereen alueen kiltojen kanssa (ml Tampereen Ilmasilta).Killan internet-sivujen yhteyshenkilönä toimii Veikko Parviainen ja sivujen ylläpidosta vastaa tradenomi Erno Määttä.