Valikko Sulje

Muistomerkkien hoitaminen

Lento-onnettomuuksien muistomerkkien hoitaminen

Tampereelle ja lähiympäristöön on vuosikymmenten aikana pystytetty useita ilmailuaiheisia muistomerkkejä. Näistä yli kymmenen on paikoilla, joissa on tapahtunut henkilöuhreja vaatinut Ilmavoimien lento-onnettomuus.

Näitä valitettavien tapahtumien johdosta pystytettyjä muistomerkkejä tai pelkästään luonnonkiviin kiinnitettyjä laattoja ympäristöineen on aiemmin Lentotekniikkalaitoksen, Satakunnan Lennoston, Koelentokeskuksen ja niiden edeltäjien aikana hoidettu ja pidetty siistissä kunnossa niin virka-, kuin talkootyönäkin.

Nyt myös Pääesikunnan ja Ilmavoimien johdon tuotua esille perinnetyön vaalimisen tärkeyden ja sen tuoman yhteyden siviilimaailmaan, muistomerkkien sijaintitiedoista, niiden kunnosta ja siisteydestä laaditaan uusi menettelyohje. Kunnossapitoa on toki suoritettu koko muistomerkkien olemassaolon ajan ennen kaikkea Lentovarikon Killan toimesta, mutta nyt toiminta palautetaan taas virkatyönä hoidettavaksi.

Tampereen ja Jämsän Hallin muistomerkkien kunnossapito jaetaan Ilmavoimien Materiaalilaitoksen ja Satakunnan Lennoston kesken.

Ilmavoimien Materiaalilaitoksen osalle jääville muistomerkeille nimetään vastaava osasto tai sektori. Ennen Ilmavoimien vainajien muistopäivää merkit ja ympäristö hoidetaan asianmukaiseen kuntoon.

Kun jostakin uhreja vaatineesta lento-onnettomuudesta tukee kuluneeksi tasavuosikymmeniä, se seppelöidään Ilmavoimien Materiaalilaitoksen ja Lentovarikon killan yhteistyönä.

Vuosittain, Ilmavoimien vainajien muistopäivänä 7.9. seppelöitäväksi ja Tampereen alueella ns. nimikkomuistomerkiksi on valittu kaupungin keskustassa, entisellä Tampellan alueella, kosken rannassa sijaitseva Suomen Ilmavoimien ensimmäisen lentokoneen ja sen miehistön tuhoutumisesta muistuttava merkki. Kone oli ruotsalaisen kreivi von Rosenin 6.3.1918 Suomen lentojoukoille lahjoittama Thulin typ D, suomalainen tunnus F-1, joka 16.4.1918 putosi koelennolla Näsijärven jäähän. Turmassa menehtyivät Karl Westman, Ruotsi ja Siguard Nylund. Näin valitettavalla tavalla he jäävät historiaan Suomen Ilmavoimien ensimmäisinä lento-onnettomuudessa menehtyneinä henkilöinä.

Teksti: Veikko Parviainen