Valikko Sulje

Killan ensimmäinen paljastama muistolaatta

Ilmailutelakan, Valtion lentokonetehtaan ja Ilmailuvarikon muistolaatta.


– Muistolaatan on suunnitellut Esko Päivinen
(WGS84: N 60.143776 E 25.03877)

Ilmavoimat on lentänyt kohta 90 vuoden ajan. Lentäminen ei ole koskaan ollut mahdollista ilman riittäviä huolto- ja korjaustoimintoja, joista Ilmavoimien perustamisesta eli aina keväästä 1918 lähtien ovat huolehtineet Lentotekniikkalaitos ja sen edeltäjät. Tuolloin muodostettiin Lentopataljoona ja sen Telakkakomppania, joka korjasi Venäjän toiselta Ilmailuprikaatilta sotasaaliiksi saatuja rikottuja lentokoneita. Lentovarikon nimi näyttää ensi kerran esiintyvän jo keväällä 1918 mm. Aarne Bremerin kirjassa ”Ilmavoimien osallistuminen Suomen Vapaussotaan v 1918”, jossa on käsitelty lentojoukkojen toimintaa. Lentojoukot oli alistettu suoraan silloiselle Päämajalle, jonka Insinööriesikunnan yhtenä osastona oli koneosasto, jonka tehtävänä oli mm. ilmapommien valmistaminen ja lentokoneiden korjaaminen. Vaasassa sijainneen Insinööriesikunnan koneosaston alaisuudessa toimi ilmailutoimisto, jota nimitettiin milloin insinööriesikunnan lento-osastoksi milloin lentovarikoksi. Vapaussodan aikana tämä lentovarikko korjasi mm. kolme lentokonetta.

Santahaminassa sijainneesta telakasta muodostettiin 1.3.1924 itsenäinen keskuskorjaamo ja varikko, jonka nimeksi tuli Ilmailutelakka. Neljä vuotta myöhemmin Puolustusministeriö alisti Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan itselleen ja muutti sen nimen Valtion lentokonetehtaaksi. Samassa yhteydessä 23.2.1928 ilmailutelakka lakkautettiin ja sen toiminnot liitettiin perustettuun lentokonetehtaaseen. Tuolloin tehty toimintamalli, lentokonetehtaalle alistettu varikkotoiminta, todettiin myöhemmin huonoksi. Viiden vuoden kuluttua todettiin Ilmavoimien ja Lentokonetehtaan materiaalitoiminnoissa siinä määrin epäkohtia, että Ilmavoimat ehdotti varikkotoiminnan erottamista lentokonetehtaasta. Puolustusministeriö määräsi perustettavaksi 1.4.1933 Ilmailuvarikon, joka toimi Santahaminassa suoraan ilmavoimien komentajan alaisuudessa. Ilmailuvarikko toimi Santahaminassa aina vuoden1937 tammikuun loppuun, jolloin se siirrettiin turvallisuus- ja suojaussyistä Valtion Lentokonetehtaan perässä Tampereelle Härmälään.

Ilmailuvarikon perustamispäivää 1.4.1933 pidetään virallisesti nykyisen Lentotekniikkalaitoksen tai sen suorien edeltäjien perustamispäivänä ja 1.4 on Lentotekniikkalaitoksen perinnepäivä.

Lentovarikon Killan hankkima Ilmailutelakan, Valtion lentokonetehtaan ja Ilmailuvarikon muistolaatta kiinnitettiin 16.8.2000 Santahaminassa Kaartin Jääkärirykmentin aliupseerikoulurakennuksen seinään. Laatan paljastuspuheen piti Lentotekniikkalaitoksen johtaja, insinöörieversti Veijo Mustonen, joka käsitteli puheessaan mm. edellä esitettyjä tapahtumia. Laatan paljastivat sihteeri Aija Alanen ja diplomi-insinööri Elias Järvineva.


– Kuvassa henkilöt vasemmalta Insinöörieversti Veijo Mustonen, sihteeri Aija Alanen ja Di Elias Järvineva.