Valikko Sulje

Lentovarikon kilta ry:n Kiltakirje 1/2020

16.3.2020

Arvoisat kiltasiskot ja kiltaveljet,

 

Uusiks’ meni, tämäkin! Maailma tuntuu nyt pyörivän yhden asian ympärillä, yhden pienen, joka leviää isosti. Korona. Vaikutukset ovat laajat. Olemme poikkeustilassa. Korona on pakko mainita tässäkin kirjeessä, koska se vaikuttaa monin tavoin myös kiltamme toimintaan. Pahoittelen tämän kiltakirjeen tavanomaista myöhempää ilmestymistä; pääsyy on sisäsyntyinen, uudistuneen killan hallituksen lähtökirissä. Tosin muutama päivä lisää tuli myös poikkeusolojen vuoksi. Tämä puheenjohtajan palsta on nyt myös vähän pidempi, johtuen monista syistä, jotka selviävät seuraavilla sivuilla.

Yhdistyksen kevätkokous oli suunniteltu tavanomaisesti huhtikuulle, mutta hallitus päätti, tässä vaiheessa, siirtää sen sääntöjen mukaisen ajan takareunalle, toukokuun lopulle. Voi olla, ettei kokousta pystytä järjestämään vielä silloinkaan. Tämän kirjeen mukana ei tule kokouskutsua, koska emme pysty tällä hetkellä varaamaan paikkaa kokoukselle, emmekä voi olla varmoja toteutusmahdollisuudesta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan to 28.5.2020. Hallitus pohtii miten asia hoidetaan ellei mainittu ajankohta ole mahdollinen. Asiasta tiedotetaan killan nettisivuilla ja sähköpostilla.

Uudet toimihenkilöt

 

Haluan vielä kiittää Lentovarikon kilta ry:n edellistä puheenjohtajaa Matti Käkelää, hänen killan hyväksi tekemästään työstä. Matin puheenjohtajakautena on saatu paljon aikaan. Tästä on hyvä, mutta ei välttämättä helppoa, jatkaa.

Killan hallituksen kokoonpano uudistui syyskokouksessa 2019, Matin luovuttua puheenjohtajan tehtävästä ja samaan aikaan Maritta Nurmen luovuttua sihteerin pestistään. Hallituksen jäsenistä pitkään ja aktiivisesti hallituksessa mukana ollut Pirjo Perämäki luopui myös tehtävästään. Kiitos vielä Teille kaikille. Tiedän, että Te olette jatkossakin aktiivisia kiltasiskoja ja Matti kiltaveli.

Pienen suostuttelun jälkeen ilmoitin olevani käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Niin paljon on hienoja muistoja ja lukkarinrakkautta Ilmavoimiin, lentotekniikkaan, Varikkoon, Vuorekseen sekä tietenkin kaikkiin kiltasiskoihin ja -veljiin. Urani loppuvaiheessa meni muutama vuosi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rakentelussa ja viimeinen virkavuosi Järjestelmäkeskuksen kirjoilla. Niitä ennen sain olla mukana, Ilmavoimien varikosta Ilmavoimien materiaalilaitokseen, monissa mielenkiintoisissa tehtävissä, kuten: Draken, tietojärjestelmät, suunnittelu- ja talous. Nyt eläkepäivinä, joita on jo kertynyt yli neljä vuotta, harrastan vähän kaikenlaista: Rotary-toimintaa, lukemista ja kirjoittamista, sukututkimustakin, jos aikaa riittää, liikuntaa ja kesällä ajelen R1200RT:llä. Vaikka en ole viime vuosina osallistunut aktiivisesti killan toimintaan, olen killan perustajajäsen. Eläkkeellä ollessani olen osallistunut, ja kokenut siellä hienoja hetkiä, kaksi kertaa Pohjoismaisille kiltapäiville Ruotsissa Halmstadissa 2017 ja Norjassa Elverumissa 2019, Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään seuraavan kerran Suomessa, Parolassa kesäkuussa 2021.

Hallitus kutsui killan uudeksi sihteeriksi Anna-Sofia ”Sohvi” Eskolan. Hän toimii Järjestelmäkeskuksen Ilmajärjestelmäosaston Hävittäjäsektorissa materiaalisihteerinä. Koulutukseltaan hän on kone -ja tuotantotekniikan insinööri. Anna-Sofia harrastaa ilmailua myös vapaa aikanaan sekä sählyä ja ulkoilua.

Aktiivisuus säilyy ja lisääntyy

Uutena puheenjohtajana tuntui kuin olisin hypännyt kiitävään junaan. Hallituskonkarimme ja Matti ovat auttaneet lähtökiihdytyksessä. Vaikka yhdistystoiminta olikin minulle muualta tuttua, opeteltavaa riittää.

Lentovarikon kilta on koko 29 vuotisen historiansa ajan ollut aktiivinen toimija. Toimintaan on kuulunut monella tavalla perinteiden vaalimista, jäsenten yhteydenpitoa ja kulttuurikokemuksia tukevaa matkailua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä julkaisutoimintaa. Nämä toimintalinjat säilyvät tästä eteenpäinkin. Aktiivinen toiminta on mahdollista vain aktiivisen ja osaavan jäsenistön voimin.

Killan jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa, meitä on jo reilusti yli 400. Lisää toki mahtuu. Kun yhdistystoiminta laajemmin tarkasteltuna ei tunnu nykyaikana kiinnostavan, menestyy kiltamme hyvin. Emme silti saa tuudittautua itsetyytyväisyyteen. Oma jatkuva, aktiivinen, merkitykselliseksi koettu ja kiinnostava toiminta, jossain määrin uudistuminenkin sekä yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa turvaavat jatkuvuuden.

Vanhaa, uutta, sinistä…

Maailma muuttuu, Koronasta huolimattakin, kovaa vauhtia. Digitaalisuus leviää kaikkeen toimintaan. Toisaalta kiltamme tekee paljon työtä perinteiden hyväksi. Elämme siis vahvasti kiinni menneessä, mutta katsetta pitää kääntää myös nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Jäsenten ja ympäröivän yhteiskunnan odotukset tiedonkulun nopeudesta ja määrästä kasvavat.

On selvää, että Killan hyväksi todetut ja koetellut päätoimintalinjat säilyvät, mutta jotain uuttakin on etsittävä, ottaen tietenkin huomioon käytettävissä olevat taloudelliset ja inhimilliset voimavarat. Vähän uudistunut Killan hallitus on kokoontunut kolme kertaa. Toiminnan perustana ovat vahvat perinteet ja yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma talousarvioineen.

Perinteet kuuluvat pääosin Puolustusvoimien linjaorganisaation vastuulle. Näitä linjaorganisaation vastuita hämmennettiin viimeksi Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä. Vanhojen tuttujen perinnejoukko-osastojen sekä puolustushaara- ja aselajirajoja koeteltiin. Uudessa kokoonpanossa on toimittu jo useita vuosia, mutta perinnevastuut eivät ole täysin vakiintuneet konkreettisesti uusiin käytäntöihin.

Suurin ja meitä lähinnä oleva muutos tapahtui logistiikka-alalla. Kävimme yhdessä Logistiikkalaitoksen esikunnan killan hallituksen puheenjohtaja Leo Ukkosen kanssa helmikuun alussa tapaamassa Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen johtoa. Keskustelu Laitoksen johtajan, inskenrm Kari Rengon, ja muiden johdon edustajien kanssa käytiin hyvässä hengessä. Tavoitteemme vastavuoroisesta yhteistyöstä ja kiltatyön merkityksestä erityisesti perinteiden vaalimisessa mielestämme toteutui. Keskustelu ja yhteistyö jatkuu, niin laitoksen sisäisesti kuin kiltayhteistyönä.

Killan hallitustyötä, jo hyvällä tasolla olevaa jäsenistön aktivointia ja sisäistä viestintää kehitetään. Hallituksen sisäistä toimintaa jaetaan osa-alueisiin ja vastuutetaan sekä pyritään liittämään lisää aktiivisia jäseniä mukaan näihin tiimeihin. Yksi väistämätön kehityssuunta on sähköisen viestinnän lisääminen. Sisäistä tiedottamista kehitetään ja jäsenistölle tarjotaan enemmän ja nopeammin sähköisten palvelujen kautta. Selkeänä tavoitteena on siirtyä pelkästään sähköpostilla toimitettaviin kiltakirjeisiin vuoden 2021 aikana. Asia tulee tietenkin vuosikokouksen päätettäväksi, syyskokouksessa 2020. Uskon, että näin aktiivisuus ja osallisuuden kokemus vain lisääntyy.

Vaikka perinnejoukkomme onkin sulautunut PVLOGL:en, pysymme ilmavoimallisessa yhteisössä Ilmavoimien kiltaliiton kautta. Se valinta on selkeä. Myös killan perustehtävä säilyy. Kilta tarjoaa jäsenilleen monipuolisen mahdollisuuden pitää yhteyttä keskenään, eläkkeellä olevien ja työelämässä eri organisaatioissa olevien kesken sekä osallistua kiinnostaville matkoille ja yhteisiin koulutus- ja juhlatilaisuuksiin. Perinteiden vaalimiseksi siis vähän mielenkiintoista työtä ja sirkushuveja.

Vuoden 2020 tapahtumista

Kuluvalle vuodelle on suunniteltuna useita perinteisiä ja ainutkertaisia tapahtumia. Emme valitettavasti voi vielä tietää, mitkä niistä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan. Lähes toteutusta vaille suunniteltu Saksan matka jouduttiin jo peruuttamaan. Siinä järjestäjät, Juhani Ronumäki ja Pekka Karhumäki, tekivät suuren työn, mutta lopulta myös ehdottomasti oikean ratkaisun.

Kaikki seuraava siis suurella varauksella! Killan hallitus pitää yllä ajantasaista tietoa tapahtumista nettisivuillamme. Merkittävimmistä lähetetään myös sähköpostia, mutta kirjepostia emme valitettavasti muutoksista pysty toimittamaan.

Hallin ilmailu 80 vuotta

Suuri joukko kiltamme itse pystyttämiä ja muita ilmailuhistorian muistomerkkejä, joissa olemme olleet mukana, saa jälleen tulevana kesänä lisäyksen, kun 25.6.2020 paljastetaan Hallin ilmailun 80-vuotista taivalta kunnioittava muistolaatta Jämsän Hallin taajamassa. Laatan ja juhlan valmistelussa on mukana poikkeuksellisen monta yritystä ja yhteisöä. Onhan kyseessä Hallin seudun kannalta aivan keskeinen toiminta. Mukana ovat kiltamme lisäksi ainakin Ilmavoimat, Patria Aviation Oy, Karhumäki Oy, Finavia, Lentotekniikan kilta, Hallin varuskunnan perinneyhdistys ja Jämsän kaupunki. Tilaisuudesta rakennetaan iloinen kesäjuhla, jossa muistetaan kuluneen 80 vuoden merkitystä, sen luomaa voimaa ja osaamista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ohjelmaa on luvassa ilmassa ja maassa.

Lentotekniikkapäivät 2020

Eräs vuoden kohokohta on Lentotekniikkapäivät, jotka kiltaveli Juhani Ronumäki vuosia ja useita tilaisuuksia sitten ansiokkaasti ideoi ja toimeenpani. Ne ovat yksinkertaiset ihan must, niistä emme luovu. Sellaista joukkoa ilmailualan osaamista, kokemusta, toveruutta ja hyvää henkeä, joita näillä päivillä olemme saaneet kokea, on vaikea muualla tavoittaa. Tätä on ehdottomasti vaalittava.

Vuoden 2020 Lentotekniikkapäivien valmistelu on käynnissä. Perusajatus säilyy; ajankohtaista, perinteitä ja jotain poikkitieteellistä. Vuosittain olemme myyneet rajalliset paikat nopeasti loppuun. Toiveissa on nyt saada pieni kapasiteetin lisäys. Saadun palautteen ja kokemuksen perusteella panostetaan myös luentosaliin, sen varustukseen ja ennakkovalmisteluihin sekä palveluiden toimivuuteen.

Tätä kirjoittaessani, maaliskuun lopulla, suunnitelmana on pitää tilaisuus Ellivuoressa Sastamalassa, pe-la 6.-7.11.2020, noin 150 osanottajalle. Lisätietoa Lentotekniikkapäivistä 2020 ja ilmoittautumisohjeet tulevat viimeistään kesän aikana.

Jäsentietojen ylläpito ja Killan verkkosivut

Killalla on ollut sisäisen tiedotuksen käytössä useita kanavia; kiltakirje, jota nyt luet on ollut perinteisesti näistä tärkein. Killan verkkosivut ja toistaiseksi epävirallinen, suljetun ryhmän Facebook-ryhmä täydentävät pari kertaa vuodessa lähetettävää kiltakirjettä. Lisäksi on eri tapahtumia tai muita kiireellisempiä asioita viestitty täydentävillä sähköpostijakeluilla. Tiedottamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jäsenten yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Jäsentietonsa voi jokainen jäsen itse tarkastaa, muuttaa ja täydentää Maanpuolustuksen kiltaliiton verkkosivujen kautta. Toissijainen tapa on ilmoittaa muuttuneista tiedoista killan sihteerille sähköpostilla. Koska olemme ulkoistaneet killan jäsenrekisterin pidon MPKL:n yhteiseen rekisteriin, noudatamme myös sen tietojärjestelmäkuvauksen ja tietosuojaselosteen menettelyjä. MPKL:n jäsenrekisteri on yhteinen Reserviläisliiton rekisterin kanssa ja sen nimi on maanpuolustusrekisteri. Kunkin killan tai muun yhdistyksen tiedot ovat järjestelmässä ylläpidettävissä vain keskusrekisterin tai yhdistyksen nimettyjen henkilöiden toimesta.

Jos yhtään epäilet, että tietosi rekisterissä ovat puutteelliset tai vanhentuneet, tarkasta ja korjaa ne viipymättä. Tarkemmat kirjautumisohjeet löytyvät MPKL:n verkkosivujen etusivun kautta (linkki: https://mpkl.fi ). Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, joka löytyy jäsenmaksulaskusta. Killan sihteerin ja muiden toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät killan nettisivuilta (linkki: https://www.lentovarikonkilta.fi/toiminta/toimihenkilot/ ) Pitämällä yhteystietosi ajan tasalla voit olla varma, että saat kaikki tiedotteet, jotka Sinulle kuuluvat.

Killan verkkosivuja päivitetään; sisältöön lisätään ajankohtaisia tapahtumia koskevia tiedotteita ja myöhemmin sivuston rakennetta kehitetään helppokäyttöisemmäksi ja havainnollisemmaksi.  Sivustolla on ollut palaute- ja uuden jäsenen liittymislomakkeet, mutta ne on valitettavasti jouduttu poistamaan, koska ne eivät toiminut luotettavasti. Testaamme parhaillaan jäsenhakemus ja palautelomakkeita ja niihin liittyviä menettelyjä. Niistäkin tiedotetaan verkkosivuilla myöhemmin.

Poikkeusolojen vaikutuksia

Killan hallitus järjesti vuoden kolmannen kokouksensa, varmasti ensimmäisen laatuaan koko Killan historiassa, poikkeusolojen tullessa voimaan 17.3.2020. Kokous toteutettiin etä- ja hajakokouksena, käyttäen Teams-työryhmäsovellusta ja sitä täydentävää sähköpostien vaihtoa. Tässä kokouksessa totesimme tilanteen vaikutusten moniulotteisuuden. Emme valitettavasti pysty tällä hetkellä päättämään ajankohtaa emmekä varaamaan tilaa kevätkokoukselle. Samoin on todettava, että kesäksi suunnitellut tilaisuudetkin ovat uhattuina.

Julkaisemme tämän, vuoden 2020 ensimmäisen kiltakirjeen, poikkeuksellisella menettelyllä, sähköpostilinkkinä Killan nettisivulle; kuten huomasit. Valitettavasti siis ilman kevätkokouskutsua!
Kevätkokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana aikana ja kutsu siihen toimitetaan asian varmistuttua, vielä tällä kertaa myös kirjepostina niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan.

Hallitus haluaa muistuttaa sähköpostiosoitteen ilmoittamisen ja ajan tasalla pitämisen tärkeydestä. Tästä kannatta vinkata myös kaverille, jonka epäilee olevan pelkästään kirjepostin varassa.

Kevätkokousta ei voida järjestää poikkeustilanteesta, riskiryhmiä ja kokoontumisia koskevista rajoituksista johtuen. Killan hallitus seuraa tilanteen kehittymistä, toteuttaa killan toiminnan varautumissuunnittelua ja ilmoittaa tilanteen vaikutuksista nettisivuilla. Siellä ylläpidetään ajantasaista tietoa tulevasta toiminnasta ja tilaisuuksista. Hallitus pystyy toimimaan soveltaen useita eri välineitä: Teams, Whatsapp ja sähköposti.

Tämän kiltakirjeen sähköpostijakelua täydennetään myöhemmin mikäli osoitteisiin tulee muutoksia.

Varautumissuunnittelua jatketaan seuraamalla viranomaisten, yritysten ja muun yhteiskunnan asettamia rajoituksia.

Kaikesta huolimatta, eteenpäin!

Killan hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi, sekä uusia ja aktiivisia jäseniä mukaan, kohtuullisiin uusiinkin aluevalloituksiin. Aktiivinen vuoropuhelu, yhdessä tekeminen, verkostoituminen sekä meille ja koko Suomelle tärkeiden perinteiden vaaliminen pitävät kiltatoiminnan hyvässä vireessä, niin oman kiltamme piirissä kuin yhteistyössä muiden Ilmavoimien kiltaliiton kiltojen, ilmasiltojen sekä muiden lähipiirissämme toimivien tahojen kanssa.

Kohti tulevaa Lentovarikon Kilta ry:n 30 v -juhlavuotta!

Aktiivista kiltavuotta ja terveyttä Teille kaikille toivottaen,

Lentovarikon kilta ry:n hallituksen puheenjohtaja Esa Mäkinen